Rezerwacja On-line

kontakt cis@polsl.pl

Dokonanie rezerwacji poprzez wysłanie wiadomości na powyższy email, jest jednoznaczne z akceptacją klauzuli o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Śląską z siedzibą Gliwicach, przy ul. Akademickiej 2A, w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane wiadomości w formie elektronicznej. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych.