Zasady rezerwacji

 • Opłata za pobyt naliczana jest według cennika, zatwierdzonego przez rektora Politechniki Śląskiej.
 • Cena pobytu jest równa iloczynowi ilości osób w pokoju, ilości dni pobytu i ceny za 1 osobę.
 • Noclegi dla dzieci do 3 lat są bezpłatne. Cena za 1 nocleg dziecka w wieku od 3 do 7 lat wynosi 50 % ceny pobytu osoby dorosłej.
 • Cena nie uwzględnia opłaty miejscowej, przekazywanej do gminy oraz innych opłat dodatkowych ustalonych podczas rezerwacji.
 • Rezerwacji miejsc można dokonywać bezpośrednio u osoby kierującej ośrodkiem w Szczyrku, w godzinach od 700 do 1500, pod numerem telefonu + 48 691 503 229 lub adresem e-mail: anna.swierczek@polsl.pl,
 • Rezerwację uważa się za potwierdzoną po uiszczeniu zadatku w wysokości 30 % kosztów planowanego pobytu w terminie do 3 dni od daty przyjęcia zgłoszenia. Płatność może być dokonana w formie przelewu na rachunek bankowy Nr 63 1050 1230 1000 0023 4772 6909 lub bezpośrednio w recepcji ośrodka.
 • W przypadku rezygnacji z pobytu, zadatek może zostać zwrócony w całości jedynie w przypadku całkowitej odsprzedaży zarezerwowanego terminu innej osobie lub  grupie. W przypadku częściowej odsprzedaży zadatek może być zwrócony tylko za noclegi odsprzedane.
 • Faktury za pobyt wystawiane będą w Sekcji Gospodarki Nieruchomościami.
 • Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 • Doba hotelowa w ośrodku rozpoczyna się o godz. 1700 pierwszego dnia pobytu, a kończy się o godz. 1000 ostatniego dnia pobytu.
 • Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie ośrodka po godzinie 1000 (ostatniego dania pobytu) może spowodować konieczność zapłaty za następną dobę, bez gwarancji możliwości przedłużenia pobytu.
 • Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi ośrodka.
 • Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 • Korzystający ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, wynikające z nieprawidłowej eksploatacji pomieszczeń, w szczególności za zawinione zalania, uszkodzenia przedmiotów, zniszczenie wykładzin, itp.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach cenne przedmioty i wartości pieniężne, z tego powodu, po stronie korzystających, jest należyte zabezpieczenie pokoju po jego opuszczeniu (zamknięcie drzwi na klucz, zamknięcie okien itp.).
 • Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu (również papierosów elektronicznych).

W ośrodku jest możliwość pobytu ze zwierzętami za dodatkową opłatą i pod warunkiem przestrzegania zasad regulaminu pobytu zwierząt w ośrodku wraz z zachowaniem należytych środków bezpieczeństwa:podczas dokonywania rezerwacji pobytu należy poinformować o przyjeździe ze zwierzęciem,

 • koszt pobytu każdego zwierzęcia w hotelu wynosi 20,00 zł za dobę,
 • obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do sali restauracyjnej, sali konferencyjnej, sauny, siłowni,
 • właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta na terenie oraz w otoczeniu ośrodka,
 • właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez personel ośrodka,
 • psy po terenie ośrodka mogą poruszać się wyłącznie na smyczy,
 • wszystkie szkody w mieniu ośrodka, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez osobę kierującą ośrodkiem, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.